Så mäter du

Instruktioner för att mäta på ett korrekt sätt.

De mått som ni anger är det färdiga mått som tillverkas.
Mät alltid innermåttet i stommen.
Detta anges alltid i millimeter.
Använd tumstock eller måttband av stål. Mät invändiga mått.
Vid stomstorlek 16 mm skall du lägga till 28 mm på både höjden och bredden.
Vid stomstorlek 18-20 mm skall du lägga till 32 mm på både höjden och bredden.
Om stommens tjocklek överstiger 20 mm skall du ändå addera 32 mm eftersom luckan annars kommer att ta i bakkant vid gångjärnen. Vid parluckor delas måttet med 2.


Eventuellt behöver hålen till gångjärnen flyttas. Ange i så fall hur mycket gångjärnen flyttas samt om det gäller höger eller vänster sida samt uppifrån eller nerifrån. Borrhål till gångjärnet borras normalt 76 mm cc från kortsidan.
Borrhålets diameter är 35 mm. Eftersom du borrar hål till handtagen själv behöver du inte ange om det är höger eller vänsterlucka.