Tjänster

Golvbesiktningar

Innan man bestämmer/väljer vilket golvsystem som är mest optimalt för respektive kund rekommenderar vi att man utför ett platsbesök/golvbesiktning. Där får vi en uppfattning genom dialog med kunden och kontroll av vilken belastning/trafik aktuell golvyta utsätts för, samt vilka behov som respektive kund har och väljer därefter det ut ett par olika förslag till golvlösning.

Golv & vägg lagningar

Inget håller för evigt. Vi installerar inte bara nya golvsystem utan lagar även upp t.ex. betongskarvar, konstruktionssprickor, slagskador, mm som efter många års nötning och rörelser behöver lagas, skador av sådana slag renoveras med framgång med epoxibaserade produkter hårda som flexibla.

Dammbindning/Golvmålning

Är enklare varianter av golvbehandling, appliceras i tunnare skikt än beläggningar och rekommenderas för lätt industri.

Läs mer om dessa produkter på länkarna nedan

http://www.flowcrete.se/vaara-golvsystem/flowseal/flowseal-epw/

http://www.flowcrete.se/vaara-golvsystem/specialprodukter/

Golvbeläggningar

Golvbeläggningar är en kraftigare variant av golv som läggs i skikt mellan 1,5-9mm beroende på behov och belastning, kan läggas med eller utan halkskydd (länk till Peran STB/SL)

Läs mer om dessa golvbeläggnings produkter på länkarna nedan

http://www.flowcrete.se/vaara-golvsystem/peran/peran-stb-compact/

http://www.flowcrete.se/vaara-golvsystem/peran/peran-sl/

Detta var bra exempel på golvbeläggningar. Kontakta oss gärna för fler exempel på golvbeläggningar, och vilken golvbeläggning ni ska välja.

Kemikalieresistenta golv & vägg system

ATB-300 är det system som vi använder oss av när det gäller att skydda konstruktioner från kemikalie aggressiva miljöer, appliceras både som traditionell beläggning men även inklädnad med laminat

 

http://www.flowcrete.se/vaara-golvsystem/atb-300®/